درباره لوتوس

گروه تولیدی وصنعتی ترموکوپل لوتوس پس از چندین سال تولید مستمر ومشاوره گرفتن از شرکتهای بزرگ وازمایشگاه های معتبر فنی ورفع عیوب در کار وتولید امروزه در جایگاهی از تولیدسیم ترموکوپل قرار گرفته که در ضمینه تولید وساخت انواع سیمهای ترموکوپل لوازم گاز سوز از جمله ترموکوپل بخاری .اب گرمکن. انواع ترموکوپل حرارتی. ترموکوپلهای 2سیم .
.سیمهای ترموکوپل انواع اجاق گاز. ترموکوپلهای واکنش سریع .ترموکوپلهای ساباف
.انواع ترموکوپلهای لوازم گاز سوز در سایزهای مختلف با شرکتهای معتبر شیر سازی واجاق سازی وتولیدکنندگان لوازم خانگی گاز سوزهمکاری مستمر داشته ودر تامین انواع ترموکوپلهای لوازم گاز سوز بازار نیز از نظر کیفیت ورضایت مندی مشتری وشرکتها سربلند بیرون امده.
امید واریم بتوانیم باتولید باکیفیت وبادوام وجلوگیری از ورود کالای خارجی واشتغال زایی سهم کوچکی در تولید کالای باکیفیت ایرانی وباافتخار( ساخت ایران)رادر اختیار شماعزیزان وتولید کنندگان لوازم خانگی وهمچنین فروشندگان بازار داشته باشیم.